MagasineringStadsbudensMagasinering & Lagerhotell

Personalenär A och O när varor ska flyttas från en plats till en annan.

Tunghantering med Stadsbud

KASSASKÅP- O PIANOFLYTT MM Vi har mycket stor erfarenhet av alla arbeten som innebär tyngre lyft/speciallyft.

Stadsbuden har mycket hög kompetens och erfarenhet från flyttningar. Vi flyttar allt tungt åt alla. Tunghanteringen ställer oerhörda krav på medarbetarna, utrustningen måste hanteras på ett fackmannamässigt och seriöst sätt. Kassaskåp, maskiner, tunnelbanespärrar. När det gäller tunghantering flyttar vi allt överallt. Medarbetarna har mycket hög kompetens och våra fordon är utrustade med marknadens senaste hjälpmedel för hantering av tyngre gods.