MagasineringStadsbudensMagasinering & Lagerhotell

Personalenär A och O när varor ska flyttas från en plats till en annan.

Transporter med Stadsbud

Vi tillhandahåller alla sorters transporter och flyttningar som debiteras efter timtaxa eller fast pris.

Vagnparken består av 18 st tunga lastbilar 22-48 kubikmeter och 13 st transportbilar 2-22 kubikmeter. Vi kan även stå till tjänst med kombibilar och kranbilar. Alla våra bilar är miljövänliga.