MagasineringStadsbudensMagasinering & Lagerhotell

Personalenär A och O när varor ska flyttas från en plats till en annan.

Logistik Spedition med Stadsbud

Personalen är A och O när varor ska flyttas från en plats till en annan. Fattas personal riskerar
flödet omedelbart att bli lidande.

Oavsett om ditt företag är stort eller litet, om
du behöver hyra en kvalificerad logistiker, packare,
chaufför eller speditör kan vi hjälpa till.

Kort och gott
Vi kan hjälpa dig att bemanna hela logistikflödet, vare sig du behöver en enda person eller ett
helt skiftlag. Oavsett om du behöver oss under en kort tid eller en längre.