MagasineringStadsbudensMagasinering & Lagerhotell

Personalenär A och O när varor ska flyttas från en plats till en annan.

Indsutripackning med Stadsbud

Tungt och udda gods eller ömtåliga konstverk - allt går under benämningen Industripackning.

Vi har snickare med specialkompetens som specialkonstruerar emballage för dina behov. Vår transportavdelning hjälper sedan till med frakten.