MagasineringStadsbudensMagasinering & Lagerhotell

Personalenär A och O när varor ska flyttas från en plats till en annan.

Delflytt med Stadsbud

Så går en delflytt till:

Vi flyttar allt åt alla. Vi levererar i förväg nödvändigt antal flyttkartonger, som packas av Dig eller av Stadsbuden. Lastning, transport,lossning och grovmöblering sköter vi om. Du kan sedan själv göra uppackningen av flyttlådorna i Din egen takt.

Vi tar hand om allt från demontering, montering, nedpackning, uppackning. Vi erbjuder en komplett lösning allt efter kundens behov. Det blir allt vanligare att vi packar de ömtåliga föremålen. Uppackning bör då även skötas av oss. Om ni väljer att packa flyttkartongerna själva så gäller INTE försäkringen.